La realització d’una reforma sostenible és una cosa a la que se sumen cada vegada més constructores. Es tracta de la millora de l’interior i exterior per afavorir l’eficiència de l’habitatge o edifici. No només es guanya en l’estalvi de la despesa energètica, sinó que es col·labora en el manteniment del medi ambient.

5 Claus per la teva reforma sostenible

Reutilització i nous materials: Intentar mantenir elements de la construcció original restaurant-los. Utilització de materials no tan contaminants i no tòxics.

El disseny no patirà canvis: Realitzar una reforma sostenible no implica canvis dràstics en el disseny del teu immoble. Avui en dia, tot està prou avançat perquè puguis comptar amb un disseny interior saludable i alhora amb l’estil que es vulgui.

Estalvi energètic i econòmic: Aquests dos apartats van junts de la mà. El teu reforma sostenible no només et servirà per aconseguir una major eficiència energètica, sinó que a la llarga els teus costos es veuran reduïts per la menor inversió que comportaran els subministraments d’aigua, calefacció i climatització.

Es tracta d’una tendència a l’alça: Els projectes de sostenibilitat són una tendència que s’obre camí a passos de gegant en la nostra societat. Es tracta d’un model en expansió i del qual s’espera un creixement exponencial durant els pròxims anys. Per això, apostar per una reforma sostenible és una manera d’assegurar el futur del teu immoble de cara a possibles revisions o rehabilitacions.

No gastaràs molt més: No et tornis boig fent comptes. Si bé és cert que el preu d’una reforma sostenible pot ser superior al d’una tradicional, la diferència no és excessiva. A més, tal com et comentàvem més amunt, les noves tècniques arquitectòniques s’enfoquen a l’estalvi energètic i, per tant, a l’econòmic. Abans que te n’adonis, el teu inversió s’haurà amortitzat.

Si tens dubtes o vols que nosaltres realitzem una reforma, per favor contacta amb nosaltres.