La intervenció es centra en la consolidació estructural de la planta baixa, la rehabilitació de les façanes i la impermeabilització de la coberta plana de l’edifici.