Sobre el Projecte

Reparació de les cobertes amb impermeabilització de l’edifici plurifamiliar.

Si ho desitja, pot descarregar la fitxa del projecte fent click sobre l’enllaç a continuació.