Edificació

Som especialistes en l’execució integral de tota mena de projectes d’obra nova i comptem amb una dilatada experiència en aquest camp. En els darrers anys hem anat incorporant nous sistemes que ens permeten afrontar qualsevol projecte amb garanties d’èxit:

 • Estructures prefabricades de fusta, formigó i acer laminat
 • Utilització de materials sostenibles i reciclables
 • Metodologia BIM per a la gestió de les dades de l’edifici
 • Sistema Lean Construction per a la planificació dels projectes i control dels costos
 • Tecnologia aplicada a la reducció del consum energètic dels edificis

Rehabilitació

Coneixem a la perfecció les diferents tècniques per tal de restituir l’estat original dels edificis existents o dotar-los de nous usos. El nostre equip tècnic pot afrontar tot tipus de projectes en aquest àmbit:

 • Recalç de fonaments i reforç d’estructures
 • Rehabilitació de l’envolupant dels edificis
 • Restauració del patrimoni històric i artístic
 • Millora de l’eficiència energètica dels edificis
 • Substitució d’instal·lacions obsoletes

Reforma i ampliació

Tenim una gran experiència en la realització d’obres en edificis en ús que necessiten una intervenció puntual. Tot sovint, en les reformes, es produeix una elevada concurrència amb els usuaris de l’edifici, fet que fa necessari un estudi previ molt acurat de la implantació, recorreguts, punts crítics i possibles interferències:

 • Nuclis de zones humides
 • Cuines i menjadors industrials
 • Laboratoris i sales de consulta
 • Unitats de cures intensives i quiròfans
 • Substitució o millora de tota mena d’instal·lacions

redacció de Projectes

Comptem amb un equip tècnic pluridisciplinari preparat per a la redacció de projectes d’arquitectura, i amb un ampli currículum en tot tipus de serveis tècnics relacionats amb l’edificació. Oferim un tracte totalment personalitzat i adaptat a les necessitats concretes de cada client:

 • Estudis previs i avantprojectes
 • Projectes bàsics i executius
 • Direccions d’obra
 • Informes tècnics
 • Projectes “As Built”