Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, S.A., i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les Dades Personals que recaptem de vostè, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA, S.A.
A08558678
Carretera de Collblanc 157-159
08904 L’Hospitalet de Llobregat
info@seclasa.com

D’ara endavant “Seclasa”, “Nosaltres” o el “Responsable del Tractament”.

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades recopilades i utilitzats per nosaltres mitjançant la nostra pàgina web https://seclasa.com (en endavant, la web o Seclasa, indistintament).

1. Dades personals

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzats per Seclasa.

Pel present, l’usuari (vostè) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat a la web, al Responsable del Tractament o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Podem demanar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web. En alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quan es posa en contacte amb nosaltres), o en altres casos els vam recaptar nosaltres (per exemple, usant galetes per comprendre com fes servir el nostre lloc web).

2. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE:

 • Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d’acceptació.
 • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
 • Conservació: Un cop resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS:

 • Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.
 • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.
 • Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

3. Destinataris de les seves dades

Les Dades Personals que recaptem de vostè poden ser tractats per membres del personal de Seclasa, sobre la base legal de l’interès legítim de la companyia, les seves dades personals podran ser comunicades a tercers que ens ajuden a la gestió de leads, proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

En qualsevol cas, ens assegurarem que tota comunicació de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d’aplicació.

4. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

IGUALMENT, POT EXERCIR ELS SEGÜENTS DRETS:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.

ALTRES DRETS RECONEGUTS EN LES NORMES APLICABLES.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit als responsables a l’adreça postal o electrònica (indicades en el punt 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades ( www.agpd.es ).

5. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

7. Contacte

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i fem servir les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, poseu-vos en contacte amb info@seclasa.com.

8. Canvis en la política de privacitat

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través de aquesta pàgina web.