Empresa

L'EMPRESA

Seclasa va iniciar l’activitat l’any 1979, i actualment els professionals que hi treballem formem part de la segona generació de l’empresa. La dualitat entre el respecte a les nostres arrels i una constant innovació tecnològica són la nostra raó de ser.

Som una empresa formada per tècnics i professionals amb una llarga experiència en el desenvolupament de projectes constructius i de rehabilitació. Tenim implantats els sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, així com també la metodologia BIM i el sistema LEAN CONSTRUCTION.

Els nostres projectes i actuacions es duen a terme en els sectors de la construcció, la rehabilitació i la reforma d’edificis, així com l’adequació dels espais que els envolten. Estem especialitzats en projectes d’equipaments educatius, sanitaris i culturals, i també en habitatges, oficines & retail.

Els nostres valors basats en el compromís, la innovació, la proximitat i el talent ens permeten afrontar tots els projectes que realitzem amb garanties d’èxit. La satisfacció dels nostres clients és el més important per a nosaltres.

Seclasa forma part de les següents associacions empresarials:

sistemes de gestió

Política de Qualitat

Amb seu a l’Hospitalet de Llobregat, des de fa més de 40 anys donem serveis a les empreses i els clients particulars que ens ho sol·liciten.
Apliquem tota la nostra experiència adquirida en sectors com el comerç, restauració, industrial, residencial i administració pública (especialment, en projectes educatius i sanitaris, entre d’altres).

A Seclasa estem convençuts que no hi ha projectes grans o petits, sinó un client al qual satisfer, independentment del pressupost de l’obra. Per això afrontem cada projecte com un nou repte, amb l’únic objectiu d’oferir la màxima qualitat dins dels termes exigits pels nostres clients.

 

MISSIÓ

Proporcionar solucions integrals en matèria de construcció als clients. Treballem per oferir un servei adaptat a cada necessitat, innovador i econòmicament rendible.

 

VISIÓ

Ser un referent en el sector. El nostre mercat natural és el de la rehabilitació, restauració i reformes des de la nostra seu central al Barcelonès. Oferim un servei integral i de qualitat.

 

VALORS

Rapidesa
Disposem d’una organització plenament dedicada, la qual cosa ens permet el compliment dels terminis pactats, gràcies a una capacitat immediata de resposta.

Garantia
És una de les coses que tenim més presents a l’hora de finalitzar un projecte. Ens prenem molt seriosament la continuïtat dels nostres col·laboradors.

Compliment legal
Ens comprometem al compliment dels requisits dels nostres clients, legals i normatius aplicables, així com altres als quals ens puguem adherir per assegurar la prevenció de la contaminació i la protecció del medi ambient i la seguretat dels nostres treballadors.

Qualitat
Estem en possessió del certificat ISO 9001 que garanteix el nostre sistema de gestió de la qualitat. Per a nosaltres, poder garantir el compliment de les responsabilitats establertes és fonamental. Aconseguim tot això gràcies a un equip tècnic i a un personal de camp especialitzat i amb una llarga experiència.

Medi Ambient
El sistema de Gestió Ambiental segons la Norma ISO 140001 implantat a Seclasa ens certifica com a una empresa respectuosa amb el medi ambient. L’empresa es compromet amb la sostenibilitat en l’ús dels recursos, optimitzant l’ús de vehicles i l’ús de materials sostenibles sempre que sigui possible.

Seguretat i Salut
Ens comprometem a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb la nostra activitat i a minimitzar els riscos per a la SST.
Fomentem la participació i consulta dels nostres treballadors a través de diferents eines.

Millora contínua
Tots els processos s’enfoquen a la millora contínua i la prevenció de riscos que puguin afectar la satisfacció dels nostres clients i millorar l’acompliment ambiental.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Seclasa preserva la responsabilitat que té l’empresa amb l’entorn i el seu impacte amb la societat. Per a nosaltres és tan important la satisfacció dels nostres clients com proporcionar als nostres treballadors un entorn segur en el qual desenvolupar les seves funcions. Disposem d’un compromís amb el compliment dels requisits legals, normatius i contractuals, amb tots els aspectes ambientals, amb la prevenció d’accidents de treball i malalties laborals.

COMPLIMENT DE REQUISITS LEGALS
Ens comprometem al compliment dels requisits dels nostres clients, legals i normatius aplicables, així com altres als quals ens puguem adherir per assegurar la prevenció de la contaminació i la protecció del Medi Ambient i la Seguretat dels treballadors.

CODI ÈTIC
Seclasa disposa d’un codi ètic que inclou una sèrie de valors humans i socials compromesos a prevenir, detectar i erradicar males pràctiques. Fomentem la integritat i la bona conducta per part de tot l’equip amb els nostres clients, proveïdors i subcontractistes.

QUALITAT I MEDI AMBIENT
Vetllem pel nostre entorn i seguim polítiques de qualitat i medi ambient adaptades a cada situació, de manera que seguim uns principis que garanteixen el bon funcionament i acabat de les nostres actuacions.

ACCIÓ SOCIAL
Treballem per construir el camí cap al futur, allà on és més necessari. Donem suport a iniciatives socials, com el de la formació de futurs treballadors qualificats. Per això, Seclasa és una entitat que rep i forma estudiants en pràctiques de diferents especialitats.

l'equip

departament d'administració

Anna Molluna
Anna Molluna Economista
Susana Pérez
Susana Pérez Administrativa
Joaquim Márquez
Joaquim Márquez DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

departament tècnic

Joan Molluna
Joan Molluna Arquitecte
Xavier Podadera
Xavier Podadera Arquitecte Tècnic
Jerónimo Ojuel
Jerónimo Ojuel Arquitecte Tècnic
Juan Carlos Gilabert
Juan Carlos Gilabert ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
JORDI CANELA
JORDI CANELA TÈCNIC SUPERIOR EN REALITZACIÓ I PLANS D' OBRA
Josep Santin
Josep Santin Arquitecte
Jose Ángel Valencia
Jose Ángel Valencia Arquitecte
Ricard Naya
Ricard Naya Arquitecte Tècnic
José Emilio Sánchez
José Emilio Sánchez Arquitecte Tècnic
Miguel Gallardo
Miguel Gallardo Tècnic Sup. en Desenvolupament de Projectes
Antonio Jiménez
Antonio Jiménez enginyer tècnic industrial