Reforma i ampliació de la Biblioteca Josep Pla

Municipi: Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Any d'execució: 2020-2021