Remodelació CUAP CIS Cotxeres

Municipi: Barcelona
Promotor: Consorci de Salut i Social de Catalunya
Any d'execució: 2017