Reforma lavabos i vestuaris Escola Provençals

Municipi: Barcelona
Promotor: Consorci d'Educació de Barcelona
Any d'execució: 2020