Rehabilitació de façana i coberta a l’edifici de la CIBA

Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Any d'execució: 2019
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Hi ha moltes variacions dels passatges de Lorem Ipsum disponibles, però la majoria han sofert alteracions d’alguna manera, ja sigui per humor infiltrat, ja sigui per paraules aleatòries que no semblen gaire creïbles. Si vols fer servir un passatge.