Reforma d’Habitatge al Poble Nou

Municipi: Barcelona
Promotor: Nobohome, SL
Any d'execució: 2017