Reforma d’Habitatge a les Drassanes

Municipi: Barcelona
Promotor: Iniciativa Privada
Any d'execució: 2016