Rehabilitació d’edifici d’habitatges a Sant Gervasi

Municipi: Barcelona
Promotor: Comunitat de propietaris
Any d'execució: 2010