Reforma de local comercial per a Moniberic

Municipi: Barcelona
Promotor: Moniberic
Any d'execució: 2014