Reforma de local per a Oficines de Seclasa

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat
Promotor: Seclasa
Any d'execució: 2020