REFORMA D’ EDIFICI D’ OFICINES PER A NOU ESPAI VIVER COWORKING

Municipi: Castelldefels
Promotor: Ajuntament de Castelldefels
Any d'execució: 2022