Rehabilitació de l’edifici de Can Puig (SEFED)

Municipi: Sant Pere de Ribes
Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Any d'execució: 2019 - 2020