Edifici vestidors camp de futbol Maresme

Municipi: Barcelona
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Any d'execució: 2005