departament d'administració

Anna Molluna
Anna Molluna Economista
Susana Pérez
Susana Pérez Administrativa
Joaquim Márquez
Joaquim Márquez DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

departament tècnic

Joan Molluna
Joan Molluna Arquitecte
Xavier Podadera
Xavier Podadera Arquitecte Tècnic
Jerónimo Ojuel
Jerónimo Ojuel Arquitecte Tècnic
Juan Carlos Gilabert
Juan Carlos Gilabert ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Patricia Pellicer
Patricia Pellicer Arquitecta Tècnica
Josep Santin
Josep Santin Arquitecte
Camilo Rodriguez
Camilo Rodriguez Arquitecte tècnic
Ricard Naya
Ricard Naya Arquitecte Tècnic
José Emilio Sánchez
José Emilio Sánchez Arquitecte Tècnic
Miguel Gallardo
Miguel Gallardo
Antonio Jiménez
Antonio Jiménez enginyer tècnic industrial