departament d'administració

Anna Molluna ByN
Anna Molluna Economista
Susana Pérez_ByN
Susana Pérez Administrativa
Joaquim-Marquez
Joaquim Márquez DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

departament tècnic

Joan Molluna 1_ByN
Joan Molluna Arquitecte
Xavier Podadera_ByN
Xavier Podadera Arquitecte Tècnic
Jerónimo Ojuel_ByN
Jerónimo Ojuel Arquitecte Tècnic
Juan-Carlos-Gilabert
Juan Carlos Gilabert ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Patricia Pellicer_ByN
Patricia Pellicer Arquitecta Tècnica
Josep Santín_ByN
Josep Santin Arquitecte
Camilo Rodriguez_ByN
Camilo Rodriguez Arquitecte tècnic
Ricard Naya1_ByN
Ricard Naya Arquitecte Tècnic
Jose-Emilio-Sanchez
José Emilio Sánchez Arquitecte Tècnic
Jose-Emilio-Sanchez
Miguel Gallardo
Jose-Emilio-Sanchez
Antonio Jiménez enginyer tècnic industrial