Escola Bressol La Blava

Municipi: Barberà del Vallès
Promotor: Ajuntament de Barberà del Vallès
Any d'execució: 2008