Escola Bressol Joaquim Blume

Municipi: Sabadell
Promotor: Ajuntament de Sabadell
Any d'execució: 2007 - 2008