Reforma de l’Escola del Mar

Municipi: Barcelona
Promotor: Consorci d'Educació de Barcelona
Any d'execució: 2017