Reforma casal de gent gran la Florida

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat
Promotor: Generalitat de Catalunya
Any d'execució: 2011