Reforma i ampliació del Local Social

Municipi: Pontons
Promotor: Ajuntament de Pontons
Any d'execució: 2017