Ampliació d’habitatge unifamiliar al Pirineu

Municipi: Fillols, Pirineu Francès
Promotor: Serra Mandri
Any d'execució: 2014