Reforma d’habitatge a l’antiga Fàbrica Grobber

Municipi: Barcelona
Promotor: Iniciativa Privada
Any d'execució: 2013