Dos habitatges entre mitgeres

Municipi: El Prat del Llobregat
Promotor: Iniciativa Privada
Any d'execució: 2013