1 de desembre de 2023

SOM PORTADA A LA REVISTA DEL GREMI DE CONSTRUCTORS DE BARCELONA

Comparteix aquesta notícia:

Aquest mes de novembre s’ ha publicat la nova revista del Gremi de Constructors de Barcelona. Estem orgullosos de que una de les nostres darreres obres serveixi de portada per a aquesta edició.

Es tracta de la intervenció al Centre de formació Marie Curie a Santa Coloma de Gramenet consistent en dues noves edificacions destinades a tallers ocupacionals i auditori, construcció de la façana verda de l’edifici del pavelló B rehabilitat i urbanització del recinte. L’actuació segueix criteris de sostenibilitat ambiental perseguint la màxima integració amb l’entorn. L’edificació de nova planta és semi-enterrada i consta de 1.000 m2 de superfície, amb estructura prefabricada de formigó armat i coberta ecològica extensiva a base de plantes seleccionades. La nova façana verda actua com element de protecció solar de la façana sud-oest del pavelló B rehabilitat, i està resolta amb una estructura d’acer galvanitzat cargolada, sense soldadures, i la plantació de fins a vuit especies de diferents plantes seleccionades. Projecte realitzat per AMB i fotografies de Jordi Salinas.

 

Comparteix aquesta notícia: