9 de novembre de 2022

CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL AMB FUSTA CONTRA LAMINADA CLT

Comparteix aquesta notícia:

A Seclasa estem acabant el muntatge d’un edifici per a una llar d’infants amb estructura de fusta.

Es tracta de l’Escola Bressol de Sant Vicenç dels Horts, un projecte que es resol quasi íntegrament a partir de panells de fusta contra laminada CLT i jàsseres de fusta laminada. Les cobertes també es resolen amb un sistema d’entramat de fusta que incorpora en el seu interior l’aïllament tèrmic.  L’escala principal de l’edifici l’hem muntada íntegrament amb fusta contra laminada CLT i es troba recolzada sobre panells verticals del mateix material.

Amb la incorporació de la fusta en aquest projecte, Seclasa garanteix la utilització d’un dels materials més sostenibles que existeixen: la fusta creix de forma natural, és 100% reciclable i biodegradable, absorbeix el CO2 en la seva generació i redueix les emissions en un 75 % durant l’obra.

La fusta també és garantia de resistència i durabilitat en el temps, a més d’un excel·lent aïllant tèrmic, elèctric i acústic millorant el confort i la salubritat a l’interior dels edificis. La fusta contra laminada CLT es fabrica sota una normativa molt estricta que ofereix totes les garanties de resistència al foc. Es poden aconseguir fàcilment temps que van des dels 30 minuts fins a les 4 hores, en les que només es cremen les capes externes de la fusta, mentre que les internes mantenen l’estructura.

Durant el procés de construcció hem aconseguit reduir el temps de producció i d’execució de les obres en un 30% respecte la construcció tradicional. El temps de preparació de les peces és curt amb un alt nivell de prefabricació. Els panells de CLT són tractats en taller on ja es preveuen les juntes, les obertures i les perforacions específiques de projecte. Els panells es transporten amb camió fins a peu d’obra i, amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions permet que el seu muntatge sigui ràpid.

Tot hi que el cost del material és elevat, els avantatges que ens ha donat en quant a menor temps d’execució, major control de qualitat, el fet de no generar residus de construcció i la neteja en obra fan que  Seclasa pretengui continuar treballant amb aquest tipus de material en els seus futurs projectes.

El sector de la construcció ha de seguir innovant i la fusta és un pas més cap a l’evolució eficient i el respecte pel medi ambient.

Comparteix aquesta notícia: