26 d'octubre de 2022

Nova adjudicació: Adequació espais Hospital Dr. Josep Trueta per l’IDI

Comparteix aquesta notícia:

Seclasa ha estat l’empresa adjudicatària per a l’execució d’adequació dels espais per a la ubicació d’una equip de diagnòstic SPECT i dos equips de TC a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, per a l’Institut de Diagnòstic per a la imatge.

Gràcies al Pla d’Inversió en Alta Tecnologia (INVEAT) sanitària impulsat pe Govern i dels fons europeus del Pal de Recuperació, Transformació i Resiliència, es podrà dur a terme aquesta intervenció amb l’objectiu d’incrementar la supervivència global i la qualitat de vida de les persones mitjançant el diagnòstic de malalties en fases primerenques, a través de la renovació tecnològica d’equips d’alta tecnologia.

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) disposa d’uns serveis assistencials, docents i de recerca per a la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, entre d’altres serveis mèdics o clínics relacionats amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica.

Qui som. Institut de Diagnòstic per la Imatge · IDI

L’execució de les obres es realitzarà a petició de l’IDI i segons la previsió d’entrega dels diferents equips de diagnòstic per a la imatge a instal·lar, en funció de les dates de fabricació i entrega dels fabricants dels equips.

El termini d’execució de cadascun dels lots és de com a màxim 2 mesos, incloent el temps de preparació, execució i finalització de les obres.

Les obres s’executaran en tres fases degut a que l’Hospital continuarà en funcionament durant el desenvolupament de les obres. Les actuacions a executar durant en els tres àmbits són similars, passant per una primera fase d’enderrocs i retirada de les instal·lacions de la zona d’actuació i l’adequació dels tancaments vertical i horitzontals. Es reforçaran l’estructura per a suportar els pesos dels nous equips que s’instal·laran.  Els paviments, sostres i tancaments s’hauran d’adequar a les necessitats dels equips de diagnòstic per a la imatge, així com les instal·lacions elèctriques, d’enllumenat, climatització, telecomunicacions, PCI i gasos medicinals.

A Seclasa estem iniciant els tràmits previs l’inici de l’obra i us anirem informant a través de les nostres xarxes de l’evolució d’aquesta. No en perdeu detall!

Comparteix aquesta notícia: