21 de setembre de 2022

Estem a punt d’iniciar l’obra d’ampliació a l’Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat

Comparteix aquesta notícia:

Estem acabant els últims tràmits del projecte executiu per a l’ampliació i adequació de l’Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat abans d’iniciar les obres. El projecte ha estat redactat pels arquitectes Héctor Jala,  Mònica Moreno i Oriol Anglada, de l’estudi d’arquitectura “Estudi Arq Jala – Moreno”.

El projecte tracta de l’ampliació i adequació de l’institut, per tal de donar cabuda al programa de batxillerat, actualment ubicat en mòduls a l’exterior de l’edifici, i connectat amb aquest mitjançant un porxo exterior. Donats els condicionants i requisits per a l’ execució d’ aquesta ampliació per part d’ Infraestructures, promotor de les obres, hem optat per la realització d’ una estructura modular en fusta basada en panells tipus CLT.

L’edifici ocupa la part nord-est de la parcel·la i es desenvoluparà en planta baixa, planta primera i planta segona. L’ampliació en planta es configura com la perllongació de l’ala principal de l’edifici existent així, les plantes es configuren a banda i banda d’aquest allargament del passadís existent. Les noves aules quedaran relacionades mitjançant una escala protegida, que donarà sortida al pati sud-oest a través d’un porxo a triple alçada, donant continuïtat a la façana del gimnàs. Aquest queda configurat per un brise-soleil d’alumini que proporcionarà protecció solar tant al porxo com a les aules sudoest, i es manté el ritme d’obertures de l’edifici existent, establint una relació amb l’edifici a ampliar.

La façana nord-est continua el ritme d’obertures existent, i incorpora unes lames de protecció solar a llevant, que a més a més estableixen relació de continuïtat amb les reixes existents a les obertures de l’edifici.

Abans de l’inici de les obres es realitzarà un estudi de la possible reutilització o reciclatge dels materials propis de l’enderroc i, d’aquesta manera fomentar el seu ús. Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus separant els residus inerts de la resta de residus. Tots aquells residus que puguin ser considerants com a perillosos seran traslladats a gestors autoritzats.

Per a les façanes, s’ha optat per tres materials:

  • Revestiment continu amb morter acrílic a les plantes primera i segona de les façanes nord-est, nord-oest i primera de la façana sud-oest, com a acabat del sistema d’aïllament per l’exterior SATE
  • Revestiment ceràmic a la planta baixa de les façanes nord-est i nord-oest, com a acabat del sistema d’aïllament per l’exterior SATE
  • Plaques de fibrociment sense amiant amb resines al porxo i a la planta baixa de la façana sud-oest.

Us anirem explicant com s’inicia i evoluciona aquesta obra.

 

Comparteix aquesta notícia: