7 de setembre de 2022

SECLASA obté la certificació ISO 45001:2018

Comparteix aquesta notícia:

SECLASA ha obtingut la certificació en el Sistema de Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018. Els darrers mesos, hem estat treballant els nostres processos de gestió interna de Seguretat i Salut en el treball amb l’objectiu d’aconseguir una millor organització i proporcionar llocs de treball segurs i saludables, prevenir lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball i millorar contínuament l’acompliment de la SST.

A més d’aquesta nova certificació, s’ha renovat la certificació de Qualitat ( ISO 9001:2015) i també la certificació de Medi Ambient (ISO 14001:2015).

A SECLASA estem compromesos amb la qualitat dels nostres serveis, amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient i amb proporcionar als nostres treballadors i clients un ambient segur i saludable on treballar. Per aquest motiu, s’ha decidit implementar el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball, conforme la ISO 45001, havent superat la auditoria de certificació amb l’entitat de certificació OCA, el passat mes de juliol.

Compromís amb els nostres clients

La certificació ISO 9001: 2015 ha estat renovada, per a nosaltres, poder garantir el compliment de les responsabilitats establertes és fonamental. Aconseguim tot això gràcies a un equip tècnic i un personal de camp especialitzat i amb una llarga experiència.

Compromís amb el medi ambient

La renovació de la certificació del Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001:2015 ens defineix com una empresa compromesa amb el medi ambient, amb la sostenibilitat en l’ús dels recursos, optimitzant l’ús de vehicles i l’ús de materials sostenibles sempre que sigui possible.

Compromís amb les persones

Protegir la integritat física i la salut dels treballadors és una prioritat per a SECLASA i una qüestió amb la qual tenim un compromís permanent, per la qual cosa treballem per la prevenció de riscos laborals i professionals. Hem obtingut per primera vegada la certificació del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018.

Quines tres accions han destacat durant l’auditoria per aconseguir la ISO 45001?

  • La gestió de la informació i la formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals generals i específics.
  • Els nous mètodes de comunicació amb i entre els treballadors.
  • Gestió dels equips de protecció individual i coordinació de les activitats empresarials.
Comparteix aquesta notícia: