26 de juliol de 2022

Nova adjudicació: Obres Fase I Masia Torrefigueres de Sant Boi de Llobregat

Comparteix aquesta notícia:

Seclasa ha estat l’empresa adjudicatària juntament amb Sogesa Instal·lacions Integrals (UTE) per a l’ execució del Projecte d’obra municipal ordinària Hub de transició energètica i transformació digital de l’economia local i Annex de mesures correctores -Masia Torrefigueres -, ubicada al carrer Pau Claris, núm. 14 de Sant Boi de Llobregat.

La Masia Torrefigueres és un equipament públic singular, on es realitzaran una sèrie d’ actuacions per a la modernització tecnològica i per a la millora sobre l’eficiència energètica d’ aquest edifici administratiu municipal, de tal manera que esdevingui un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones que hi treballen i de tots els ciutadans que en fan ús.

Es millorarà l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’edifici tant pel què fa a l’actuació sobre els elements constructius preexistents, com pel que fa a la dotació d’instal·lacions que es preveuen. En el primer cas, es millorarà sobretot l’eficiència tèrmica dels tancaments, incorporant aïllaments tèrmics inexistents actualment i substituint finestrals antics per uns nous climàticament més eficients. En el segon cas, referent a les instal·lacions, s’ instal·larà un sistema de plaques fotovoltaiques que en faran un edifici gairebé autosuficient. També es preveu actuar per adaptar espais i elements constructius a normatives vigents.

Es proposen sales diàfanes, amb grans taules compartides i amb punts de treball hiper-comunicats. S’ executaran les obres i instal·lacions necessàries per a crear llocs de de treball intercanviables, llocs virtuals, etc. per fer una administració nova, més fresca, més àgil, i sempre en benefici del ciutadà que en rep el seu servei. A més, es construirà un petit edifici pel menjador dels treballadors.

A Seclasa estem encantats de contribuir a que la Masia Torrefigueres esdevengui l’equipament públic de referència municipal de totes aquestes transformacions i transicions digitals de Sant Boi de Llobregat.

 

Comparteix aquesta notícia: